Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti čia.

kaip pirkti?kaip pirkti?

Elektroninės parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

Pardavėjas

UAB „Getbex“
Juridinio asmens kodas: 302904359
Adresas: Kalvarijų g. 21, LT-09313 Vilnius
Telefono numeris: +370 655 28356
El. paštas info@getbex.com

Sąvokos:

Prekė – paprastoji arba licencijuojama prekė
Licencijuojamos prekės - tai ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, kurių pirkimui reikalingas leidimas,  išduodamas teritoriniame Policijos komisariate (Pagal LR Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą).
Paprastosios prekės – visos kitos prekės, kurių įsigijimui yra nereikalingas policijos leidimas.

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato asmens įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau - Pirkėjas) ir UAB „Getbex“ (toliau – Pardavėjas) teises, pareigas ir atsakomybę.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie tai informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
   1.3.1 veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
   1.3.2. nepilnamečiai asmenys, nuo 14 ik 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai yra emancipuoti;
   1.3.3. juridiniai asmenys.
1.4 Pirkėjas gali pirkti UAB ,,Getbex“ elektroninėje parduotuvėje šiais būdais:
   1.4.1 internetu užsiregistruodamas UAB ,, Getbex“ elektroninėje parduotuvėje.
   1.4.2 internetu nesiregistruodamas UAB ,, Getbex“ elektroninėje parduotuvėje. 
1.5. Apribojimai taikomi Licencijuojamų prekių įsigijimui:
1.5.1. Licencijuojamas prekes gali įsigyti asmenys, turintys leidimą, patvirtinantį, kad asmuo gali įsigyti ir laikyti leidime nurodytus ginklus ir (ar) ginklų priedelius bei šaudmenis. Licencijuojamų prekių pirkimas galimas tik Pirkėjui atsiimant prekes Pardavėjo nurodytuose prekių atsiėmimo punktuose.

2. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

2.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir asmeniškai priimti užsakytas prekes. 
2.2. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu, pažymėjęs varnelę, kad „Susipažinau su Privatumo ir prekių Pirkimo – pardavimo  UAB ,,Getbex“ elektroninėje parduotuvėje taisyklėmis ir su jomis sutinku“. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. 
2.3. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei pirkdamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
2.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
2.6. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytu telefonu arba el. paštu.
2.7. Jei Prekė yra Licencijuojama, Pirkėjas, ją priimdamas, įsipareigoja pateikti Asmens tapatybės dokumento ir Leidimo Licencijuojamai prekei įsigyti originalus. Jei Licencijuojamą prekę perka juridinis asmuo, įgaliotas prekę priimti asmuo įsipareigoja pateikti Asmens tapatybės dokumento, Leidimo Licencijuojamai prekei ir įgaliojimo originalus. 

3. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
3.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
3.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
3.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
3.6. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
3.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už sutarties įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu jis įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuriam toji aplinkybė daro įtaką sutarties įvykdymui.  

4. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

4.1. Prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę. 
4.2. Mygtuko ,,Patvirtinti užsakymą“ paspaudimas negarantuoja prekių rezervacijos. Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje susipažinęs su Taisyklėmis, suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs mokėjimo būdą, paspaudęs mygtuką „Užsakyti“, atlikęs mokėjimą, gauna Pardavėjo patvirtinimą el. paštu apie vykdomą užsakymą, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. 
4.3. Jeigu Pardavėjas nepatvirtina užsakymo, pinigai už Prekes per 2 d.d. grąžinami Pirkėjui.
4.4. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
4.5. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
   4.5.1 Automatizuota atsiskaitymų sistema - pirkėjas užsakymo pabaigoje nukreipiamas į automatizuotą atsiskaitymų sistemą. Atliktas mokėjimas yra fiksuojamas Pirkėjo užsakymų istorijoje. Neatlikus mokėjimo, užsakymas yra atšaukiamas.
   4.5.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą. Mokėjimas privalo būti atliktas per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo užsakymo patvirtinimo sistemoje. Kitu atveju užsakymas yra atšaukiamas. 
4.6. Pirkėjas, pirkdamas Licencijuojamą prekę, sistemoje privalo suvesti šiuos duomenis: 
4.6.1. Fizinis asmuo: vardą, pavardę, asmens kodą, el.pašto adresą, telefono numerį, leidimo įsigyti specialią prekę numerį, leidimo galiojimo terminą, leidimą išdavusio policijos komisariato pavadinimą.
4.6.2 Juridinis asmuo: įmonės pavadinimą, įmonės kodą, el.pašto adresą, buveinės adresą, telefono numerį, PVM mokėtojo kodą, leidimo įsigyti specialią prekę numerį, leidimo galiojimo terminą, leidimą išdavusio policijos komisariato pavadinimą. Taip pat būtina užpildyti asmens, įgalioto priimti prekes duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, el.pašto adresą, telefono nr., leidimo įsigyti specialią prekę numerį, leidimo galiojimo terminą, leidimą išdavusio policijos komisariato pavadinimą.

5. Prekių pristatymas

Paprastosios  prekės
5.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
5.2. Jei Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti Pardavėjo prekių atsiėmimo taške, sistemoje privaloma nurodyti pageidaujamą UAB ,,Getbex“ prekių atsiėmimo tašką. 
5.3 Jei Pirkėjas įsipareigoja prekes atsiimti per siuntų savitarnos terminalą (Paštomatą), sistemoje privaloma pasirinkti pageidaujamą terminalą.
5.4. Prekės pristatymo terminas yra nurodytas prekės aprašyme. Jei prekės nėra Pardavėjo sandėlyje ir ji yra užsakoma, dėl tikslaus pristatymo termino Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju šio nurodytais kontaktiniais duomenimis. Visais atvejais patvirtinimas apie užsakymo vykdymą Klientui siunčiamas tik gavus apmokėjimą į UAB ,,Getbex“ sąskaitą. 
5.5. Asmeniui, atsiimančiam prekę iš Pardavėjo, privaloma pateikti galiojantį Asmens tapatybės dokumentą. Prekė įteikiama tik ją sistemoje pirkusiam asmeniui.
5.6. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
5.7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su kurjeriu arba Pardavėju patikrinti siuntos pakuotės būklę ir prekių kiekį. Pirkėjas, pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, privalo informuoti kurjerį arba Pardavėją. Neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo prekės pristatymo dokumente.
5.8. Prekės, kurias įsigyti gali tik pilnamečiai asmenys, gali būti atsiimamos UAB ,,Getbex“ prekių atsiėmimo punktuose arba kurjerio pagalba pristatomos į namus. Atsiimant prekę privaloma pateikti tapatybę ir amžių įrodantį asmens dokumentą.

Licencijuojamos prekės

5.7. Licencijuojamos prekės Pirkėjo atsiimamos pasirinktame UAB ,,Getbex“ prekių atsiėmimo punkte. 
5.7.1 Asmeniui, atsiimančiam specialią prekę iš Pardavėjo, privaloma pateikti galiojančio Asmens tapatybės dokumento ir Leidimo Licencijuojamai prekei originalus. Prekė įteikiama tik ją sistemoje pirkusiam asmeniui. Jeigu Licencijuojama prekė perkama juridinio asmens, įgaliotam asmeniui, atsiimančiam prekę iš Pardavėjo, privaloma pateikti galiojančio Asmens tapatybės dokumento, Leidimo Licencijuojamai prekei įsigyti ir įgaliojimo originalus.

6. Prekių kokybė, garantijos

6.1. El. parduotuvėje parduodamų prekių aprašymai bei specifikacijos nurodomos kiekvienos prekės aprašyme. 
6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Pastaba: Ekspozicinės prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl kitų techninių priežasčių. Ekspozicinės prekės požymis pažymėtas prekės aprašyme.
6.3. Pardavėjas prekėms suteikia gamintojo skelbiamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos prekių aprašymuose.

7. Prekių grąžinimas ir keitimas

7.1 Tinkamos kokybės Specialios prekės – ginklai, ginklų priedėliai ir šaudmenys, kuriems įsigyti reikalingas leidimas, yra nekeičiamos ir negrąžinamos remiantis LR CK šeštos knygos XVIII1 skyriaus nuostatomis ir LR Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. įsakymu  Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.
7.2. Prekės, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba yra akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų pateikimo Pirkėjui prarado prekines savybes, yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas, yra negrąžinamos.
7.3. Visų kitų parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis LR CK šeštos knygos XVIII1 skyriaus nuostatomis.
7.4. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis LR CK 6.362 straipsnio nuostatomis, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, užpildydamas Prekių grąžinimo aktą.
7.5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
   7.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su preke);
   7.5.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
   7.5.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
   7.5.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
   7.5.5. gražinant prekes būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą
7.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 7.3.-7.5 p. nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
7.7. Prekės grąžinimo atveju Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pinigus už grąžintą prekę pervesti tik atlikus grąžintos prekės įvertinimą. Pinigai pervedami tik į mokėtojo sąskaitą.
7.8. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.
7.9. Už gražinamos prekės komplektaciją atsako Pirkėjas.
7.10. Prekės grąžinamos adresu UAB „Getbex“, Kalvarijų g. 21, Vilnius LT-09313. Už prekių grąžinimą, išskyrus kai gautos ne užsakytos prekės, moka Pirkėjas.
7.11. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, Vilnius LT-01402, www.vvtat.lt

8. Asmens duomenų apsauga ir tvarkymas

8.1. Pirkėjas, pirkdamas Prekes šių taisyklių 1.4. punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti tinkamam prekių pirkimui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą. Jei perkama prekė yra Licencijuojama, papildomai Pirkėjas turi nurodyti savo asmens kodą, leidimo įsigyti Licencijuojamą prekę numerį, leidimo galiojimo terminą ir leidimą išdavusio policijos komisariato pavadinimą. Šie asmens duomenys bus tvarkomi UAB ,,Getbex“ Privatumo taisyklių nustatyta tvarka.
8.2. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 8.1. punkte pateikti Pirkėjo duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje ir Pardavėjo veiklos analizės tikslais, kaip nustatyta UAB „Getbex“ Privatumo taisyklėse.
8.3. Pirkėjas taip pat sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
8.4. Paspausdamas mygtuką „Pirkti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu, kaip nustatyta UAB „Getbex“ Privatumo taisyklėse.
8.5. Paspausdamas mygtuką „Pirkti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka atsiimdamas prekes pateikti asmens tapatybės dokumentą bei leidimą įsigyti Licencijuojamą prekę. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas nusirašytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) internetinės prekybos tikslu, kaip nustatyta UAB „Getbex“ Privatumo taisyklėse.
8.6. Paspausdamas mygtuką „Pirkti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis yra informuotas apie savo teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, atnaujinti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.
8.7. Pardavėjas informuoja, kad jis tinkamai laikosi asmens duomenų tvarkymo reikalavimų, nustatytų galiojančiuose teisės aktuose.
8.8. UAB ,,Getbex“ Privatumo taisyklės yra šių Elektroninės parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo taisyklių sudedamoji dalis.

9. Informacijos siuntimas

9.1. Pardavėjas visus informacinius su prekių pirkimu susijusius pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu telefonu arba elektroninio pašto adresu.
9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
10.2. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant  teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.
10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR teisme pagal Pardavėjo buveinę (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 32 straipsnis).
10.4. Šioms UAB „Getbex“ elektroninės parduotuvės prekių pirkimo – pardavimo taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Kontaktai
Kontaktai
Parduotuvės Lietuvoje

+370 655 28356
info@getbex.com

Turite klausimų

Turite klausimų?
Nežinote ką geriau pasirinkti? Reikia patarimo?

Klauskite!

klausti
visa master-card paypal webmoney paysera