Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti čia.

Privatumo politika

UAB „Getbex“ PRIVATUMO TAISYKLĖS

Ši Privatumo politika kartu su Getbex.com tinklapio Pirkimo taisyklėmis reglamentuoja naudojimąsi UAB „GetBex“ interneto svetaine. Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai kaip renkame, naudojame, saugome ir tvarkome Jūsų asmens duomenis. Registruodamiesi ar kitaip naudodamiesi UAB „GetBex“ interneto svetaine turite patvirtinti, kad perskaitėte ir sutinkate su šia Privatumo politika.

Jūsų asmens duomenų valdytojas: UAB „GetBex“, juridinio asmens kodas 302904359, adresas Kalvarijų g. 21 LT-09313 Vilnius, Lietuva, kontaktinio telefono Nr. +370 655 28356, el. pašto adresas: info@getbex.com.

1. Renkami asmens duomenys

1.1. UAB „GetBex“ renka ir tvarko tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra pakankami ir būtini interneto svetainės ir (arba) mobiliosios aplikacijos naudojimui bei tobulinimui.  
1.2. Asmens duomenys, kuriuos UAB „GetBex“ renka ir tvarko:

Duomenų pavadinimas
Renkami ir tvarkomi asmens duomenys
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Registracijos duomenys Privalomi registracijos duomenys:
vardas, pavardė, telefono numeris, el.paštas. Kiti savanoriškai pateikiami duomenys: gimimo data, lytis, pristatymo adresas, mokėjimo informacija.
Asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal GetBex.com interneto svetainės Pirkimo taisykles
Pirkimų duomenys Renkami asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, prekių pristatymo adresas, prekių pristatymo būdas, mokėjimo būdas, mokėjimo informacija, IP adresas.
Perkant licencijuojamas prekes papildomai renkami šie duomenys: asmens kodas, asmens leidimo licencijuojamai prekei įsigyti numeris, išdavimo data, galiojimo terminas, leidimą išdavusi institucija.
Asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal GetBex.com interneto svetainės Pirkimo taisykles
Slapukai Jūsų naršymo ir elgesio GetBex.com interneto svetainėje ir (arba) mobiliojoje aplikacijoje istorija. Jūsų sutikimo pagrindu.
Rinkodaros duomenys Vardas, telefono numeris, el. pašto adresas, pristatymo adresas, pristatymo būdo istorija, mokėjimų istorija, pirkimų istorija, IP adresas, įrenginio identifikavimo numeriai. Jūsų sutikimo pagrindu.

 

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

2.1. UAB „GetBex“ renka Jūsų asmens duomenis tik nurodytais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir netvarko Jūsų asmens duomenų jokiais būdais, kurie būtų nesuderinami su šiais tikslais.
2.2. Siekdami suteikti jums prieigą ir galimybę naudotis Getbex.com interneto svetaine, tvarkome registracijos duomenis.
2.3. Pardavimų vykdymo ir pagalbos užklausų tvarkymo tikslais, tvarkome pirkimų duomenis.
2.4. Siekdami gerinti savo paslaugas nuolat vykdome savo veiklos analizę, analizuodami ir valdydami slapukų duomenis.
2.5. Siekdami teikti Jums bendrus pasiūlymus ir specialiai Jums pritaikytus pasiūlymus, tvarkome rinkodaros duomenis.
2.6. Siekdami teikti Jums mūsų organizuojamų konkursų, akcijų ir žaidimų pasiūlymus, tvarkome registracijos ir pirkimų duomenis.
2.7. Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris yra grindžiamas Jūsų sutikimu. Tačiau, neturint privalomų duomenų, neturėsime galimybės įvykdyti Jūsų užsakymo.

3. Asmens duomenų atskleidimas ir perdavimas tretiesiems asmenims

3.1. UAB „GetBex“ naudojasi patikimų trečiųjų šalių, įsteigtų Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse ir ne tik, tokių kaip kurjerių, pašto tarnybų, lizingo bendrovių, tiesioginės rinkodaros ir tarnybinių stočių (serverių) nuomos paslaugas teikiančių bendrovių, paslaugomis.
3.2. Asmens duomenys tretiesiems asmenims perduodami tik tokie ir tiek, kiek tai reikalinga tiesiogiai įgyvendinti jų pareigas ir užtikrinti Pirkėjo interesus. UAB „GetBex“ asmens duomenis tvarko savo nustatyta tvarka, todėl  prieš perkant prekes rekomenduojame atidžiai perskaityti UAB „GetBex“ privatumo politiką.
3.3. UAB „GetBex“ ir trečiasis asmuo, kuriam perdavėme Pirkėjo Asmens duomenis, veikia pagal atskirą(-us) susitarimą(-us), kuriuo(-iais) reglamentuojami perduotų Asmens duomenų tvarkymo veiksmai, reikalingos įdiegti techninės ir organizacinės saugumo priemonės ir kitos Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios būtinos teisinės nuostatos, užtikrinančios Asmens duomenų apsaugą pagal teisės aktų reikalavimus. 
3.4. Tuo atveju, jeigu yra įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu įpareigota, UAB ,,Getbex” privalo atskleisti kompetentingoms institucijoms reikiamą Pirkėjo informaciją.

4. Asmens duomenų saugojimo terminai

4.1. UAB „GetBex“ tvarkomų Asmens duomenų saugojimo terminai, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, yra šie: 
4.1.1. Registracijos duomenys, tvarkomi internetinės parduotuvės prieigos ir galimybės naudotis tikslais, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio asmens pasinaudojimo UAB „GetBex“ internetine parduotuve.
4.1.2. Pirkimo duomenys, tvarkomi paslaugų teikimo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio asmens pasinaudojimo UAB „GetBex“ internetine parduotuve.
4.1.3. Asmens duomenys, tvarkomi Tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo asmens sutikimo tvarkyti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu gavimo dienos.
4.1.4. Asmens duomenys, tvarkomi konkursų, akcijų, žaidimų organizavimo ir vykdymo tikslu, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio asmens sudalyvavimo UAB „GetBex“ organizuotame konkurse, akcijoje ar žaidime.
4.2. UAB „GetBex“ Jūsų asmens duomenis saugos tiek laiko, kiek nurodyta šiose Privatumo Taisyklėse, atsižvelgiant į Jums teikiamų paslaugų ir su Jumis sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimas yra nustatytas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, yra saugomi iki tokio sutikimo atšaukimo.
4.3. Suėjus Asmens duomenų saugojimo termino pabaigai, UAB „GetBex“ sunaikina Pirkėjo asmeninę informaciją.
4.4. Jei Pirkėjas pareikalauja asmens duomenis pašalinti nesuėjus duomenų saugojimo terminui, jie yra nedelsiant sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams. UAB „GetBex“ įsipareigoja užtikrinti, kad asmens duomenys po jų pašalinimo nebūtų toliau naudojami jokiais tikslais.

5. Pirkėjo teisės

5.1. Jei netaikomi jokie apribojimai, kiekvienas Pirkėjas turi teisę susipažinti su visais asmens duomenimis, kuriuos UAB „GetBex“ apie jį surinko. 
5.2. Kiekvienas Pirkėjas taip pat turi teisę reikalauti, kad UAB „GetBex“ ištaisytų, pašalintų ar nebenaudotų klaidingų, nereikalingų, neišsamių ar pasenusių asmens duomenų. 
5.3. Kiekvienas Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad UAB „GetBex“ nedelsdamas ištrintų visus su juo susijusius asmens duomenis, o duomenų valdytojas yra įpareigotas nedelsdamas ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679, 17 straipsnyje nurodytų priežasčių.
5.4. Visi prašymai ištaisyti, pašalinti arba nebenaudoti klaidingų, nereikalingų, neišsamių ar pasenusių asmens duomenų turi būti siunčiami el.paštu info@getbex.com. UAB „GetBex“ nagrinėja prašymus ir įsipareigoja į juos atsakyti ne vėliau kaip per 5 d.d.

6. Slapukai

6.1. Siekiant, kad UAB ,,Getbex” internetinės parduotuvės paslaugos Pirkėjui būtų suteiktos visa apimtimi, į Pirkėjo įrenginį, kuriuo jungiamasi prie internetinės parduotuvės, esant Pirkėjo sutikimui, gali būti įrašyti Slapukai.
6.2. UAB ,,Getbex” naudojami Slapukai skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. 
6.3. Jeigu Pirkėjas sutiko, jog Slapukai būtų įrašyti į jo naudojamą įrenginį, jis taip pat turi teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, paspausdamas nuorodą „Atšaukti slapukų naudojimą“ arba pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šios Privatumo taisyklės įsigalioja nuo 2020 m. birželio 20 d. Bet kokie šių Privatumo taisyklių pakeitimai bus skelbiami ir viešai matomi UAB „GetBex“ internetinės parduotuvės svetainėje.
7.2. UAB „GetBex“ pasilieka teisę iš dalies arba visiškai keisti šias taisykles.

visa master-card paypal webmoney paysera